UUTISARKISTO
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011


SUOMEN SUKU  » AJANKOHTAISTAKomipermjakin käännöstyön terveisiä

18.09.2019

Komipermjakin raamatunkääntäjämme Raisa Petrova ja käännöstarkistaja Anne Kuosmanen iloitsevat käännöstyön etenemisestä. Raisa Petrovan äskeisellä Suomen työjaksolla teimme heille työn lomassa muutamia kysymyksiä:

» Miten sinusta, Raisa, tuli raamatunkääntäjä?

Jumala ohjasi minua siihen. Tulin uskoon vuonna 1990, ja koska olen opettaja, minua pyydettiin seurakuntamme pyhäkoulutyöhön. Kyetäkseni opettamaan lapsille Raamattua aloin opiskella ja tutkia sitä itse. Vaikka useimmat seurakuntalaisemme olivat komipermjakkeja, opetin lapsille Raamatun kertomuksia venäjäksi, sillä kielelläni ei ollut vielä Raamattua. Kaksitoista vuotta sitten Raamatunkäännösinstituutin työntekijä tuli käymään kotikaupungissani Kudymkarissa ja pyysi minua kokoamaan palautetta komipermjakiksi käännetystä Lastenraamatusta. Suostuin ilomielin ja autoin häntä myös tekstin korjaamisessa. Sen jälkeen olen osallistunut raamatunkääntäjien koulutukseen ja tulin mukaan komipermjakin työryhmään. Niin alkoi työni raamatunkääntäjänä.

» Miksi komipermjakit tarvitsevat Raamatun tekstejä äidinkielellään? Eivätkö kaikki puhu venäjää?

Monet komipermjakeista puhuvat venäjää, mutta kaikki eivät osaa sitä riittävän hyvin voidakseen lukea venäjänkielistä Raamattua. Sitä paitsi oma äidinkieli on ihmisen sydämen kieli. Olemme huomanneet, että ihmiset ovat paljon kiinnostuneempia Raamatusta silloin, kun he saavat lukea ja kuulla sitä omalla kielellään.

Anne ja Raisa komipermjakin tekstien parissa. Kuva: A. Kuosmanen/RKI

» Komipermjakinkielinen Uusi testamentti on näinä aikoina valmistumassa kirjapainosta. Miltä teistä, Raisa ja Anne, nyt tuntuu vuosia kestäneen urakan jälkeen?

Raisa: Rukoilemme, että komipermjakit ottaisivat Sanan vastaan ilolla ja että Sana tekisi työnsä heidän sydämessään.
Anne: Iloitsen siitä, että iso urakka on saatu Jumalan avulla tehtyä valmiiksi. Kuten Raisakin, rukoilen, että Raamatun sana toisi komipermjakit yhteyteen Jumalan kanssa.

» Mikä teitä on rohkaissut jaksamaan vaikeina hetkinä?

Raisa: Se, että meillä on ollut esirukoilijoita ja työn tukijoita. Rukoukset ovat kantaneet vaikeiden hetkien ylitse.
Anne: Rukous on ollut suurin voima. Myös se Sana, jota itse olemme kääntämässä, on monta kertaa rohkaissut eteenpäin. Esimerkiksi, Paavalin sanat Fil.4:6–7 ovat nostaneet minut pystyyn monessa vaikeassa tilanteessa: "älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa."

» Miten komipermjakit saavat tietää Uuden testamentin valmistumisesta?

Kydymkarin kulttuuritoimi järjestää UT:n julkistustilaisuuden helmikuussa 2020, komipermjakin kielen päivänä. Kirjan ilmestymisestä kirjoitetaan myös paikallisissa lehdissä. Yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja kulttuurikeskuksen kanssa kirjoja jaetaan kirjastoihin, kouluihin, kirjakauppoihin, seurakuntiin ja viedään myös kyliin.

Raisa Petrova (oik) ehti hieman nauttia myös Suomen alkavasta syksystä. Kuva: A. Kuosmanen/RKI

» Työ jatkuu Psalmien parissa. Miksi juuri Psalmit ovat tärkeitä?

Psalmien kirjassa ihminen keskustelee Jumalan kanssa. Sieltä komipermjakit löytävät sanat ilmaistakseen sekä kipunsa että ilonsa Jumalalle; Psalmit opettavat ihmistä rukoilemaan omalla kielellä. Lisäksi komipermjakkien kulttuurissa lauluilla ja runoilla on aina ollut keskeinen osa. Siksi Psalmien kirja on heille erityisen tärkeä kirja.

» Raisa, mitä haluaisit sanoa Suomen kristityille?

Kiitän Jumalaa teistä, rukouksistanne, tuestanne ja rakkaudestanne! Te olette antaneet meille mahdollisuuden lukea Jumalan sanaa omalla kielellämme. Rukoilkaa edelleenkin meidän ja työmme puolesta. Tarvitsemme sitä.

Haastattelu: A. Laakso/RKI
Kuvat: A. Kuosmanen/RKI
Voit antaa tukesi Suomen suvun raamatunkäännöstyölle sekä esirukouksin että lahjoittamalla varoistasi eri käännösprojekteihin. Pankkitiedot kaikkiin projekteihimme löytyvät tästä linkistä. Herra siunatkoon lahjasi ja vaivannäkösi!
»» Kaikki uutiset