Keräystilin numero
Nordea   206518-17911  IBAN FI77 2065 1800 0179 11
SWIFT/BIC  NDEAFIHHRahankeräysluvan tiedot


  
Luvan myöntäjä  Poliisihallitus
Luvan saaja  Raamatunkäännösinstituutti ry
Pvm  1.09.2017
Luvan numero  RA/2017/839
Keräyksen toimeenpanoaika  01.01.2018-31.12.2022
Käyttötarkoitus   Kertyvät varat käytetään keräysaikana raamatunkäännöstyön kustannuksiin kuten työstä maksettaviin palkkoihin, palkkioihin ja niistä aiheutuviin sosiaalikuluihin. Lisäksi varoja käytetään raamatunkäännöstyöstä aiheutuviin matkakuluihin ja tarvike- ja laitehankintoihin. Käännöstyön kohdekielinä ovat Venäjän alueella asuvien suomalaisugrilaisten kansojen kielet.
Keräyksen toimeenpanoalue  Suomen alue Ahvenanmaata lukuunottamatta