Testamentti

Jälkisäädös on monille tapa sitoutua lähetystyöhön tavalla, johon ei elinaikana ollut mahdollisuutta.

Mikä testamentti on?

Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla henkilö ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen.

Laatisinko testamentin raamatunkäännöstyölle?

Suomen lainsäädännön mukaan yleishyödyllisen yhdistyksen, jollaiseksi Raamatunkäännösinstituuttikin luetaan, ei tarvitse maksaa testamenttitulosta veroa. Näin varat menevät täysimittaisena lahjoitettuun kohteeseen.

Siinä tapauksessa että vainajalla ei ole perillisiä eikä serkkua läheisempää sukulaista, eikä testamenttia ole, varat siirtyvät valtiolle.

Miten testamentti tehdään?

Testamentin saa tehdä pääsääntöisesti 18 vuotta täyttänyt henkilö. Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Kahden yhtäaikaa läsnä olevan esteettömän todistajan on todistettava testamentti nimikirjoituksellaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti. Sen sisältöä ei todistajille tarvitse kuitenkaan ilmaista.

Testamentin on täytettävä edellä kerrotut muotovaatimukset. Testamentin kannattaa lisäksi olla riittävän yksiselitteinen, jotta se ei jätä sijaa tulkinnoille.

Lisätietoja

Jos haluat testamentissasi muistaa Raamatunkäännösinstituuttia, ota yhteys toiminnanjohtaja Anita Laaksoon (sähköposti: laakso@ibtnet.org, puh. 040-920 8162). Hän neuvoo avuksesi vapaaehtoisen tahon, joka opastaa jälkisäädöksen teossa.